BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 na działkach o nr nr 3148/35, 3150/2, 3152/2 i 3155/1 obręb Strzelce Opolskie. 
Opis
 
Pliki
61-16kartainformacyjnawni.pdf 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 811853