BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Piłsudskiego wraz z parkingiem w Strzelcach Opolskich na potrzeby projektu „Budowa centrum parkuj i jedź w mieście Strzelce Opolskie”. 
Opis
 
Pliki
66-16kartainformacyjnawni.pdf 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 812003