BIP
Spis kart informacyjnych 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart informacyjnych 2016

Postanowienie odmowa wszczęcia w sprawie wydania decyzji na przebudowę budynku zajazdu. Karta informacyjna 54/2016.

Data publikacji: 2017-11-22

Ważne do:

Postanowienie odmowa wszczęcia w sprawie wydania decyzji na przebudowę budynku zajazdu. Karta informacyjna 54/2016.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 54-16 Karta informacyjna postanowienie odmowa wszczęcia sprawa 33-16.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
2017-11-22 10:42 Koszela Adam 145.29KB
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Decyzja o przeniesieniu decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.7.2013.AK5 z dnia 23.05.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rozmierka na działkach o nr nr 737 i 758, wydanej dla Pana Roberta Willischa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Willisch Wind Company z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 56, na rzecz Greenprojekt 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Zubrzyckiego 25/60 nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 906
2017-07-26 11:07 Ceglarz Małgorzata 35.35KB
{format} Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych wraz z urządzeniami umożliwiającymi pobór wód podziemnych na nowoodwierconym otworze studni nr 2 w Strzelcach Opolskich na działce nr 819/8. nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 888
2017-07-26 11:02 Ceglarz Małgorzata 34.86KB
{format} Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego”, obejmujący obszar położony w Strzelcach Opolskich u zbiegu ulic Henryka Pobożnego i Bursztynowej oraz część wsi Rożniątów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 880
2017-07-26 10:34 Koszela Adam 47.5KB
{format} Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 866
2017-07-26 10:32 Koszela Adam 50.95KB
Liczba odwiedzin: 864832
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego