BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXVI Sesja Rady Miejskiej - 26 kwietnia 2023 r.

Data publikacji: 2023-04-19

Ważne do:

Obrady LXVI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 26 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXVI/519/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Strzelce Opolskie za rok 2022. 

Uchwała Nr LXVI/520/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Zakup i instalacja radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Gogolińskiej – tj. drogi wojewódzkiej 409 w m. Rożniątów”

Uchwała Nr LXVI/521/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Strzelce Opolskie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych 

Uchwała Nr LXVI/522/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie 

Uchwała Nr LXVI/523/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Strzelcach Opolskich 

Uchwała Nr LXVI/524/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/473/2022 z dnia 30 listopada 2022 w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Opolskie Południe na terenie Gminy Strzelce Opolskie, zmienioną uchwałą Nr LXIII/502/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 

Uchwała Nr LXVI/525/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Opolskie Południe z siedzibą w Prudniku 

Uchwała Nr LXVI/526/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Opolskie Południe z siedzibą w Prudniku 

Uchwała Nr LXVI/527/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Opolskie Południe z siedzibą w Prudniku 

Uchwała Nr LXVI/528/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/419/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 

Uchwała Nr LXVI/529/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia  21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2023 r. 

Uchwała Nr LXVI/530/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023 – 2026 przyjętą Uchwałą Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} PROTOKÓŁ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2023-05-10 13:56 Tacica Bernadetta 301.23KB
{format} Odpowiedź na interpelację
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2023-04-28 09:25 Kielan Małgorzata 632.44KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2023-04-27 09:51 Kielan Małgorzata 2.05MB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2023-04-27 09:48 Kielan Małgorzata 523.18KB
{format} druk J -autopoprawka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2023-04-24 14:59 Kielan Małgorzata 165.74KB
{format} do druku K, L
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2023-04-20 08:19 Kielan Małgorzata 121.12KB
{format} druk J
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2023-04-20 08:18 Kielan Małgorzata 169.42KB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2023-04-20 08:16 Kielan Małgorzata 597.12KB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2023-04-20 08:14 Kielan Małgorzata 591.33KB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2023-04-20 08:13 Kielan Małgorzata 598.7KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2023-04-20 08:11 Kielan Małgorzata 226.84KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2023-04-20 08:03 Kielan Małgorzata 0.9MB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2023-04-20 08:02 Kielan Małgorzata 197.13KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2023-04-20 08:01 Kielan Małgorzata 242.94KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2023-04-20 08:00 Kielan Małgorzata 181.16KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2023-04-20 07:59 Kielan Małgorzata 8.83MB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2023-04-19 15:06 Kielan Małgorzata 343.5KB
Liczba odwiedzin: 1103654