BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXXIX Sesja Rady Miejskiej - 27 marca 2024 r.

Data publikacji: 2024-03-20

Ważne do:

Obrady LXXIX Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 27 marca 2024 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXXIX/642/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata na strażaka ratownika OSP; 

Uchwała Nr LXXIX/643/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XII/81/99 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej;  

Uchwała Nr LXXIX/644/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strzelce Opolskie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim” w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021 – 2027; 

Uchwała Nr LXXIX/645/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strzelce Opolskie do realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 – 2027 

Uchwała Nr LXXIX/646/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

Uchwała Nr LXXIX/647/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Strzelce Opolskie 

Uchwała Nr LXXIX/648/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr LXXV/617/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2024 r. 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} odpowiedź na zapytanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2024-04-23 12:01 Kielan Małgorzata 263.18KB
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
2024-04-23 11:54 Kielan Małgorzata 286.24KB
{format} Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
2024-04-02 12:18 Kielan Małgorzata 17.39MB
{format} Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2024-04-02 12:17 Kielan Małgorzata 677.67KB
{format} Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
2024-04-02 12:16 Kielan Małgorzata 10.97MB
{format} Sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych za rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2024-04-02 12:14 Kielan Małgorzata 407.98KB
{format} Uzupełnienie do sprawozdania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2024-03-28 09:13 Kielan Małgorzata 219.24KB
{format} Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
2024-03-28 09:12 Kielan Małgorzata 275.23KB
{format} Lista obecności i głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
2024-03-28 09:11 Kielan Małgorzata 1.25MB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
2024-03-27 08:30 Kielan Małgorzata 3.43MB
{format} informacja do druku G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2024-03-20 14:42 Kielan Małgorzata 100.27KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
2024-03-20 14:41 Kielan Małgorzata 158.88KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
2024-03-20 14:38 Kielan Małgorzata 319.77KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
2024-03-20 14:38 Kielan Małgorzata 194.04KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
2024-03-20 14:37 Kielan Małgorzata 222.59KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2024-03-20 14:36 Kielan Małgorzata 222.54KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
2024-03-20 14:36 Kielan Małgorzata 261.77KB
{format} Porządek obrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
2024-03-20 14:34 Kielan Małgorzata 296.83KB
Liczba odwiedzin: 1106860