BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXXVII Sesja Rady Miejskiej - 31 stycznia 2024 r.

Data publikacji: 2024-01-24

Ważne do:

Obrady LXXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 31 stycznia 2024 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXXVII/626/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie;

Uchwała Nr LXXVII/627/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie i aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Strzelce Opolskie;

Uchwała Nr LXXVII/628/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach;

Uchwała Nr LXXVII/629/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach;

Uchwała Nr LXXVII/630/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

Uchwała Nr LXXVII/631/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmieniającej uchwałę nr LII/419/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa;

Uchwała Nr LXXVII/632/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich;

Uchwała Nr LXXVII/633/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr LXXV/617/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2024 r.;

Uchwała Nr LXXVII/634/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024 – 2027 przyjętą Uchwałą Nr LXXV/616/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
2024-03-28 09:19 Kielan Małgorzata 285.46KB
{format} Interpelacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
2024-02-08 09:34 Kielan Małgorzata 174.23KB
{format} Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
2024-02-05 11:17 Tacica Bernadetta 2.03MB
{format} Uzupełnienie do sprawozdania burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
2024-02-01 09:36 Kielan Małgorzata 317.82KB
{format} Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
2024-02-01 09:35 Kielan Małgorzata 338.84KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
2024-02-01 09:35 Kielan Małgorzata 1.41MB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
2024-02-01 09:33 Kielan Małgorzata 5MB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
2024-02-01 09:33 Kielan Małgorzata 3.16MB
{format} do druków H i I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
2024-01-24 15:22 Kielan Małgorzata 129.4KB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
2024-01-24 15:22 Kielan Małgorzata 256.33KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
2024-01-24 15:22 Kielan Małgorzata 154.23KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
2024-01-24 15:21 Kielan Małgorzata 214.62KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
2024-01-24 15:21 Kielan Małgorzata 168.72KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
2024-01-24 15:21 Kielan Małgorzata 148.03KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
2024-01-24 15:20 Kielan Małgorzata 2.07MB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
2024-01-24 15:20 Kielan Małgorzata 2.55MB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
2024-01-24 15:19 Kielan Małgorzata 249.68KB
Liczba odwiedzin: 1106901