BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XLIII Sesja Rady Miejskiej - 27.10.2021 r.

Data publikacji: 2021-10-20

Ważne do:

Obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 27 października 2021 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XLIII/345/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLIII/346/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XLIII/347/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XLIII/348/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XLIII/349/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat.

Uchwała Nr XLIII/350/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/319/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej .

Uchwała Nr XLIII/351/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XLIII/352/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelce Opolskie”.

Uchwała Nr XLIII/353/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.

Uchwała Nr XLIII/354/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XLIII/355/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy terenowi zielonemu w Strzelcach Opolskich.

 

 

 

 

 

 

Nagranie XLIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} PROTOKÓŁ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2021-12-13 13:24 Tacica Bernadetta 306.57KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2021-11-02 11:48 Kielan Małgorzata 1.75MB
{format} Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2021-11-02 08:37 Kielan Małgorzata 648.63KB
{format} Zapytanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2021-10-29 13:55 Kielan Małgorzata 164.3KB
{format} druk nr 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2021-10-26 12:39 Kielan Małgorzata 3.88MB
{format} druk nr 9 bez załączników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2021-10-26 12:39 Kielan Małgorzata 378.76KB
{format} druk nr 11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2021-10-20 15:18 Kielan Małgorzata 466.3KB
{format} do druku nr 9 i 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2021-10-20 15:17 Kielan Małgorzata 120.45KB
{format} druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2021-10-20 15:17 Kielan Małgorzata 1.89MB
{format} druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2021-10-20 15:17 Kielan Małgorzata 1.19MB
{format} druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2021-10-20 15:17 Kielan Małgorzata 266.27KB
{format} druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2021-10-20 15:16 Kielan Małgorzata 509.03KB
{format} druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2021-10-20 15:16 Kielan Małgorzata 2.2MB
{format} druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2021-10-20 15:16 Kielan Małgorzata 172.1KB
{format} druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2021-10-20 14:43 Kielan Małgorzata 517.69KB
{format} druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2021-10-20 14:43 Kielan Małgorzata 495.06KB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
2021-10-20 13:26 Kielan Małgorzata 279.49KB
Liczba odwiedzin: 645701