BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XXXI Sesja Rady Miejskiej - 22.12.2020 r.

Data publikacji: 2020-12-15

Ważne do:

Obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 22 grudnia 2020 roku o godzinie 13.00 w sali obrad Rady Miejskiej.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XXXI/263/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r.

Uchwała Nr XXXI/264/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XXXI/265/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Uchwała Nr XXXI/266/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/269/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Uchwała Nr XXXI/270/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat .

Uchwała Nr XXXI/271/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024 w Gminie Strzelce Opolskie.

 

Nagranie XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2020 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
2021-01-22 12:47 Tacica Bernadetta 285.16KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
2021-01-05 11:31 Kielan Małgorzata 1.47MB
{format} Interpelacja radnego złożona podczas obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
2020-12-22 17:39 Kielan Małgorzata 180.39KB
{format} Sprawozdanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2020-12-22 12:37 Tacica Bernadetta 415.16KB
{format} druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
2020-12-22 11:53 Tacica Bernadetta 3.54MB
{format} druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
2020-12-22 11:53 Tacica Bernadetta 8.15MB
{format} druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
2020-12-22 11:40 Tacica Bernadetta 530.66KB
{format} druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
2020-12-22 11:40 Tacica Bernadetta 3.07MB
{format} druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
2020-12-22 11:40 Tacica Bernadetta 2.42MB
{format} druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
2020-12-15 13:03 Tacica Bernadetta 4.87MB
{format} druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
2020-12-15 13:03 Tacica Bernadetta 335.92KB
{format} druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
2020-12-15 13:02 Tacica Bernadetta 4.68MB
{format} druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
2020-12-15 13:02 Tacica Bernadetta 177.59KB
{format} do druku 1, 2, 3, 5, 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
2020-12-15 13:02 Tacica Bernadetta 134.55KB
{format} Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
2020-12-15 10:41 Tacica Bernadetta 103.81KB
Liczba odwiedzin: 656869