BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XXXIX Sesja Rady Miejskiej - 28.07.2021 r.

Data publikacji: 2021-07-21

Ważne do:

Obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 28 lipca 2021 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XXXIX/320/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzelce Opolskie dla potrzeb obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia i rodzica do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjnego

Uchwała Nr XXXIX/321/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat

Uchwała Nr XXXIX/322/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Brzezinie

Uchwała Nr XXXIX/323/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul.  Jarosława Dąbrowskiego 10

Uchwała Nr XXXIX/324/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazw dla ulic położonych w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XXXIX/325/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/152/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelce Opolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXXIX/326/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazwy zabytkowemu parkowi w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XXXIX/327/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania

Uchwała Nr XXXIX/328/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.

Uchwała Nr XXXIX/329/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zawarcia umowy o przyjaźni, współpracy i partnerstwie pomiędzy Zjednoczoną Wspólnotą Terytorialną Tyśmienica na Ukrainie i Gminą Strzelce Opolskie w Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Nagranie XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2021 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z sesji RM
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2021-09-01 12:11 Kielan Małgorzata 611.62KB
{format} Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2021-08-17 15:02 Tacica Bernadetta 1.99MB
{format} Odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2021-08-04 12:38 Tacica Bernadetta 374.11KB
{format} Interpelacje z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2021-08-04 12:30 Tacica Bernadetta 628.53KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
2021-07-29 14:47 Tacica Bernadetta 791.45KB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
2021-07-29 14:45 Tacica Bernadetta 853.17KB
{format} druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2021-07-28 11:29 Tacica Bernadetta 1.84MB
{format} informacja do druku nr 9 i 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2021-07-21 12:36 Kielan Małgorzata 119.75KB
{format} druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2021-07-21 12:36 Kielan Małgorzata 2.54MB
{format} druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2021-07-21 12:36 Kielan Małgorzata 453.02KB
{format} druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2021-07-21 12:35 Kielan Małgorzata 475.69KB
{format} druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2021-07-21 12:35 Kielan Małgorzata 610.02KB
{format} druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2021-07-21 12:35 Kielan Małgorzata 364.84KB
{format} druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
2021-07-21 12:35 Kielan Małgorzata 309.79KB
{format} druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2021-07-21 12:34 Kielan Małgorzata 740.56KB
{format} druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
2021-07-21 12:34 Kielan Małgorzata 210.57KB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
2021-07-21 12:15 Kielan Małgorzata 273.82KB
Liczba odwiedzin: 645723