BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

L Sesja Rady Miejskiej - 30.03.2022 r.

Data publikacji: 2022-03-23

Ważne do:

Obrady L sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 30 marca 2022 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.  

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr L/398/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;

Uchwała Nr L/399/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie;

Uchwała Nr L/400/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego;

Uchwała Nr L/401/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/288/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+; 

Uchwała Nr L/402/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie;

Uchwała Nr L/403/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie  przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie";

Uchwała Nr L/404/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/257/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie;

Uchwała Nr L/405/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania; 

Uchwała Nr L/406/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji; 

Uchwała Nr L/407/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi;

Uchwała Nr L/408/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r.; 

Uchwała Nr L/409/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

Nagranie L sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2022 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 25 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
2022-04-28 09:00 Kielan Małgorzata 349.12KB
{format} Sprawozdanie z Gminnego programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
2022-04-27 12:40 Tacica Bernadetta 369.54KB
{format} Sprawozdanie z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Strzelce Opolskie za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
2022-04-27 12:39 Tacica Bernadetta 186.04KB
{format} Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
2022-04-27 12:38 Tacica Bernadetta 506.84KB
{format} Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznych za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
2022-04-27 12:37 Tacica Bernadetta 5.65MB
{format} Sprawozdanie ze strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
2022-04-27 12:36 Tacica Bernadetta 408.56KB
{format} Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
2022-04-27 12:35 Tacica Bernadetta 10.73MB
{format} Sprawozdanie z działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
2022-04-27 12:34 Tacica Bernadetta 451.67KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2022-03-31 12:04 Kielan Małgorzata 0.99MB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2022-03-31 12:04 Kielan Małgorzata 328.3KB
{format} Interpelacja zgłoszona przez radnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
2022-03-31 12:03 Kielan Małgorzata 341.69KB
{format} do druku nr 13 i 14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2022-03-23 15:19 Tacica Bernadetta 125.13KB
{format} druk nr 12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2022-03-23 15:16 Tacica Bernadetta 164.6KB
{format} druk nr 11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2022-03-23 15:15 Tacica Bernadetta 155.06KB
{format} druk nr 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2022-03-23 15:15 Tacica Bernadetta 725.74KB
{format} druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2022-03-23 15:14 Tacica Bernadetta 442.72KB
{format} druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2022-03-23 15:14 Tacica Bernadetta 31.18MB
{format} druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
2022-03-23 15:14 Tacica Bernadetta 2.31MB
{format} druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
2022-03-23 15:13 Tacica Bernadetta 812.5KB
{format} druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2022-03-23 15:13 Tacica Bernadetta 555.01KB
{format} druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
2022-03-23 15:13 Tacica Bernadetta 1.46MB
{format} druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2022-03-23 15:13 Tacica Bernadetta 145.82KB
{format} druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2022-03-23 15:13 Tacica Bernadetta 146.71KB
{format} druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2022-03-23 15:12 Tacica Bernadetta 5.36MB
{format} Porządek obrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
2022-03-23 12:33 Tacica Bernadetta 110.92KB
Liczba odwiedzin: 645706