BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXIII Sesja Rady Miejskiej - 25 stycznia 2023 r.

Data publikacji: 2023-01-18

Ważne do:

Obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 25 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXIII/496/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich; 

Uchwała Nr LXIII/497/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub; 

Uchwała Nr LXIII/498/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

Uchwała Nr LXIII/499/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

Uchwała Nr LXIII/500/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/257/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie;

Uchwała Nr LXIII/501/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat;

Uchwała Nr LXIII/502/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr LIX/473/2022 z dnia 30 listopada 2022 w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Opolskie Południe na terenie Gminy Strzelce Opolskie; 

Uchwała Nr LXIII/503/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi; 

Uchwała Nr LXIII/504/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi; 

Uchwała Nr LXIII/505/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 roku zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2023 r.;

Uchwała Nr LXIII/506/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023 – 2026 przyjętą Uchwałą Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} PROTOKÓŁ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2023-02-23 12:38 Tacica Bernadetta 279.53KB
{format} Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2023-02-17 09:45 Tacica Bernadetta 1.17MB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
2023-01-26 10:57 Kielan Małgorzata 769.56KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2023-01-26 09:03 Kielan Małgorzata 1.94MB
{format} druk K
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2023-01-25 10:18 Tacica Bernadetta 4.55MB
{format} druk J
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
2023-01-25 10:18 Tacica Bernadetta 2.63MB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
2023-01-20 11:39 Kielan Małgorzata 39.62KB
{format} do druku J, K
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2023-01-19 11:13 Tacica Bernadetta 121.55KB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
2023-01-19 11:13 Tacica Bernadetta 156.24KB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
2023-01-19 11:12 Tacica Bernadetta 172.06KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2023-01-19 11:11 Tacica Bernadetta 619.52KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2023-01-19 11:11 Tacica Bernadetta 496.32KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2023-01-19 11:10 Tacica Bernadetta 234.64KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2023-01-19 11:10 Tacica Bernadetta 219.12KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2023-01-19 11:09 Tacica Bernadetta 14.04MB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2023-01-19 11:09 Tacica Bernadetta 146.78KB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
2023-01-18 15:00 Kielan Małgorzata 300.07KB
Liczba odwiedzin: 1106394