BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXXI Sesja Rady Miejskiej - 26 lipca 2023 r.

Data publikacji: 2023-07-19

Ważne do:

Obrady LXXI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 26 lipca 2023 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXXI/561/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w Rożniątowie;

Uchwała Nr LXXI/562/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzelce Opolskie;

Uchwała Nr LXXI/563/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030;

Uchwała Nr LXXI/564/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie;

Uchwała Nr LXXI/565/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie, ul. Kozielska” w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach „SUPER ZEBRA”;

Uchwała Nr LXXI/566/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat;

Uchwała Nr LXXI/567/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/345/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Strzelcach Opolskich;

Uchwała Nr LXXI/568/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/419/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa zmienionej Uchwałą Nr LXVI/528/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa;

Uchwała Nr LXXI/569/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;

Uchwała Nr LXXI/570/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi;

Uchwała Nr LXXI/571/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi;

Uchwała Nr LXXI/572/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

Uchwała Nr LXXI/573/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2023 r.;

Uchwała Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023 – 2026 przyjętą Uchwałą Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Kategoria: Powiązane pliki [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2023-10-11 12:58 Kielan Małgorzata 352.13KB
{format} Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2023-07-27 10:29 Kielan Małgorzata 5.18MB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
2023-07-27 10:11 Kielan Małgorzata 2.34MB
{format} Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
2023-07-27 08:56 Kielan Małgorzata 335.38KB
{format} autopoprawka do druku E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
2023-07-26 09:00 Kielan Małgorzata 203.31KB
{format} druk N
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
2023-07-26 08:53 Kielan Małgorzata 3.83MB
{format} druk M
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2023-07-26 08:53 Kielan Małgorzata 7.4MB
{format} druk L
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
2023-07-26 08:52 Kielan Małgorzata 161.19KB
{format} do druku L, M, N.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
2023-07-19 15:19 Kielan Małgorzata 133.7KB
{format} druk K
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
2023-07-19 15:19 Kielan Małgorzata 151.72KB
{format} druk J
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
2023-07-19 15:19 Kielan Małgorzata 147.39KB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
2023-07-19 15:19 Kielan Małgorzata 160.43KB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
2023-07-19 15:17 Kielan Małgorzata 189.08KB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
2023-07-19 15:17 Kielan Małgorzata 213.68KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
2023-07-19 15:17 Kielan Małgorzata 851.01KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2023-07-19 15:17 Kielan Małgorzata 209.44KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
2023-07-19 15:16 Kielan Małgorzata 1.89MB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
2023-07-19 15:16 Kielan Małgorzata 156.15KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
2023-07-19 15:16 Kielan Małgorzata 461.86KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2023-07-19 15:15 Kielan Małgorzata 479.54KB
{format} Porządek obrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
2023-07-19 15:14 Kielan Małgorzata 324.09KB
Liczba odwiedzin: 759090