BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXXII Sesja Rady Miejskiej - 27 września 2023 r.

Data publikacji: 2023-09-20

Ważne do:

Obrady LXXII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 27 września 2023 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXXII/575/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat;

Uchwała Nr LXXII/576/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/419/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa zmienionej Uchwałą Nr LXVI/528/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz  zarządzenia jej poboru w drodze inkasa;

Uchwała Nr LXXII/577/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/493/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki organizacyjnej gminy Strzelce Opolskie;

Uchwała Nr LXXII/578/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;

Uchwała Nr LXXII/579/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz nadania jej statutu;

Uchwała Nr LXXII/580/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi;

Uchwała Nr LXXII/581/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2023 r.;

Uchwała Nr LXXII/582/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023 – 2026 przyjętą Uchwałą Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
2023-11-08 08:45 Kielan Małgorzata 285.14KB
{format} lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
2023-09-28 13:03 Tacica Bernadetta 2.02MB
{format} Uzupełnienie do sprawozdania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
2023-09-28 12:55 Tacica Bernadetta 246.26KB
{format} Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
2023-09-28 12:55 Tacica Bernadetta 502.51KB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2023-09-27 08:59 Kielan Małgorzata 4.83MB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2023-09-27 08:59 Kielan Małgorzata 9.81MB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
2023-09-21 09:27 Tacica Bernadetta 138.83KB
{format} do druku G i H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
2023-09-21 09:26 Tacica Bernadetta 127.66KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
2023-09-21 09:25 Tacica Bernadetta 143.13KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
2023-09-21 09:24 Tacica Bernadetta 259.37KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
2023-09-21 09:24 Tacica Bernadetta 1.96MB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
2023-09-21 09:23 Tacica Bernadetta 1.45MB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
2023-09-21 09:21 Tacica Bernadetta 0.91MB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
2023-09-21 09:20 Tacica Bernadetta 497.36KB
{format} porządek obrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
2023-09-20 15:18 Tacica Bernadetta 106.49KB
Liczba odwiedzin: 1103487