BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXXV Sesja Rady Miejskiej - 20 grudnia 2023 r.

Data publikacji: 2023-12-13

Ważne do:

Obrady LXXV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 20 grudnia 2023 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXXV/608/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, uczniów i osób dorosłych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

Uchwała Nr LXXV/609/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług; 

Uchwała Nr LXXV/610/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; 

Uchwała Nr LXXV/611/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; 

Uchwała Nr LXXV/612/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr LXII/492/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026;

Uchwała Nr LXXV/613/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji;

Uchwała Nr LXXV/614/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2023 r. 

Uchwała Nr LXXV/615/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023 – 2026 przyjętą Uchwałą Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r.; 

Uchwała Nr LXXV/616/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2027; 

Uchwała Nr LXXV/617/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2024 rok. 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2024-02-01 11:58 Kielan Małgorzata 281.66KB
{format} Uzupełnienie do sprawozdania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
2023-12-21 10:19 Tacica Bernadetta 255.08KB
{format} Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
2023-12-21 10:16 Tacica Bernadetta 344.4KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
2023-12-21 10:15 Tacica Bernadetta 757.07KB
{format} druk J
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2023-12-20 11:15 Kielan Małgorzata 650.12KB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2023-12-20 11:14 Kielan Małgorzata 4.8MB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2023-12-20 11:13 Kielan Małgorzata 4.87MB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2023-12-20 11:11 Kielan Małgorzata 4.23MB
{format} do druków G, H, I, J
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2023-12-13 14:44 Kielan Małgorzata 120.97KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2023-12-13 14:44 Kielan Małgorzata 145.5KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2023-12-13 14:43 Kielan Małgorzata 235.36KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2023-12-13 14:43 Kielan Małgorzata 227.88KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2023-12-13 14:42 Kielan Małgorzata 205.13KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
2023-12-13 14:42 Kielan Małgorzata 1.61MB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2023-12-13 14:41 Kielan Małgorzata 0.96MB
{format} Porządek obrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
2023-12-13 14:40 Kielan Małgorzata 301.16KB
Liczba odwiedzin: 758199