BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Znaleziono 549 wiadomości.

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-06-26

Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-06-26

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

OBWIESZCZENIE

Data publikacji:
2017-06-23

o wydaniu decyzji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Rozmierce

XXXV sesja Rady Miejskiej - 28.06.2017 r.

Data publikacji:
2017-06-22

XXXV sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbędzie się 28.06.2017 r. o godz. 14.00 w sali Rady Miejskiej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-06-20

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o zmianę decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 14.08.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data publikacji:
2017-06-16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-06-12

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty (M6) do magazynowania odpadów (tzw. materiałów eksploatacyjnych) przed odzyskiem oraz boksów magazynowych na istniejącej płycie (M2) do gromadzenia odpadów zebranych „u źródła”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data publikacji:
2017-06-09

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Liczba odwiedzin: 657181