BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Znaleziono 549 wiadomości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data publikacji:
2017-06-01

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wykaz osób prawnych i fizycznych

Data publikacji:
2017-05-26

oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-05-24

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji wyrobów metalowych w Strzelcach Opolskich

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-05-22

Zawiadomienie stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data publikacji:
2017-05-08

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-05-08

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w instalacji rębaka stacjonarnego, służącego do odzysku odpadów drewnopochodnych w Strzelcach Opolskich

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-04-28

Zawiadomienie stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Liczba odwiedzin: 657191