BIP
Rejestr zmian - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Ostatnia zmiana: 2022-09-29 14:41:08
Redaktor: 1
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec" [zmiana] Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych... Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki... Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa... [zmiana] Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
Liczba odwiedzin: 5921493