BIP
Rejestr zmian - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Ostatnia zmiana: 2022-09-29 14:41:08
Redaktor: 1
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa... [zmiana] Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości [zmiana] Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec" z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Informacja o ogłoszeniu ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2012 r. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
Liczba odwiedzin: 5921519