BIP
Rejestr zmian - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Ostatnia zmiana: 2023-02-03 16:59:46
Redaktor: 1
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2017-06-22 09:33:09 Kozołup Marek Udzielenie informacji o przedsiębiorcach Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2017-06-22 09:32:56 Kozołup Marek Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2017-06-22 09:32:47 Kozołup Marek Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2017-06-22 09:32:37 Kozołup Marek Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2017-06-22 09:32:27 Kozołup Marek Decyzje o warunkach zabudowy Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2017-06-22 09:32:15 Kozołup Marek Opinia do wstępnego podziału nieruchomości Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2017-06-22 09:32:02 Kozołup Marek Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2017-06-22 09:31:52 Kozołup Marek Opinia urbanistyczna Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2017-06-22 09:31:42 Kozołup Marek Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2017-06-22 09:31:29 Kozołup Marek Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
Liczba odwiedzin: 6384952