Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący - Biuletyn Informacji Publicznej