Mutz Karol - Wiceprzewodniczący - Biuletyn Informacji Publicznej