BIP
Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej - Biuletyn Informacji Publicznej


Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich ul. Marka Prawego 21
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
tel. (+48) 77 546 59 90

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji

Gdzie odebrać formularze:  Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, pokój 103 oraz hol w ratuszu
Termin załatwienia odpowiedzi:

Do 1 miesiąca, w przypadku wniosków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy.

Opłaty:

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu)  w kwocie 17 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:
Wydawana jest decyzja na  lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.1376 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r.  poz. 124 ze zm.).

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek na lokalizację urządzenia (edytowalny)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
2022-06-24 14:02 Świenty Radosław 25.58KB
{format} Wniosek na lokalizację urządzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2022-06-24 14:02 Świenty Radosław 137.57KB

Rejestr zmian strony Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2022-06-24 14:00:06
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2022-06-24 14:03:24
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2022-06-24 14:03:21
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2022-06-24 14:03:21
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1469