BIP
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Biuletyn Informacji Publicznej


Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Biuro nr 20
tel. (+48) 77 404 93 09 lub 46
fax (+48) 77 461 44 22

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji

Gdzie odebrać formularze:

 Pokój 20,21

Termin załatwienia odpowiedzi:

Do 1 miesiąca, w przypadku wniosków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy.

Opłaty:

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu ( wypisu ) 17 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:
Wydawana jest decyzja na  lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.2068 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r.  poz. 124 ze zm.).

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wzór lokalizacja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
2020-03-02 10:36 Koszela Adam 350.69KB
{format} Wzór lokalizacja.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
2020-03-02 10:24 Koszela Adam 52.5KB

Rejestr zmian strony Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Koszela Adam 2020-03-02 10:49:22
Aktualizacja publikacji
Koszela Adam 2020-03-02 10:49:25
Wytworzenie publikacji
Koszela Adam 2020-03-02 10:49:22
Zatwierdzenie
Koszela Adam 2020-03-02 10:49:22
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 972
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021