BIP
Zajęcie pasa drogowego - Biuletyn Informacji Publicznej


Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji ul. Marka Prawego 21
tel. (+48) 77 546 53 90

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji

Gdzie odebrać formularze:  Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, pokój 103 oraz hol w ratuszu
Termin załatwienia odpowiedzi:

Do 1 miesiąca, w przypadku wniosków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy

Opłaty:

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu ( wypisu ) 17 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:
Wydawana jest decyzja zezwalająca na zajęcie  pasa drogowego.

Podstawa prawna:

Art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.1376 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r.  poz. 1264) i Uchwały Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj.Opol. z 02.12.2015, poz. 2676) oraz Uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniającej Uchwałę Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj.Opol. z 08.01.2020, poz. 125)

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek na zajęcie pasa drogowego (edytowalny)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
2022-06-24 13:51 Świenty Radosław 7.28KB
{format} Wniosek na zajęcie pasa drogowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1290
2022-06-24 13:51 Świenty Radosław 155.22KB

Rejestr zmian strony Zajęcie pasa drogowego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 14:02:03
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2022-06-24 13:52:34
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2022-06-24 13:52:32
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2022-06-24 13:52:32
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3730