BIP
Zajęcie pasa drogowego - Biuletyn Informacji Publicznej


Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Biuro nr 21
tel. (+48) 77 404 93 46 do 48
fax (+48) 77 461 44 22

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji

Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:

Do 1 miesiąca, w przypadku wniosków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy.

Opłaty:
  • Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu ( wypisu ) 17 zł
Tryb odwoławczy:

Odwołanie kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:
Wydawana jest decyzja zezwalająca na zajęcie odcinka pasa drogowego.

Podstawa prawna:

Art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 z 2004r., poz.2086 z póź. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481) i uchwały Nr XXII/217/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.Urz.Woj.Opol. z 25.06.2004 Nr 42, poz.1221).

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 954
2017-06-21 14:30 konto intracom 45.17KB

Rejestr zmian strony Zajęcie pasa drogowego

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 14:02:03
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:34:55
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:34:53
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:34:53
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2754
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021