BIP
Opinia urbanistyczna - Biuletyn Informacji Publicznej


Opinia urbanistyczna

Opinia urbanistyczna
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek powinien zawierać:

  • numer działki,
  • adres działki (miejscowość),
  • dane osoby składającej wniosek: imię i nazwisko lub nazwa, adres korespondencyjny, numer telefonu

Załącznik do wniosku - kopia mapki

Gdzie odebrać formularze:

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Biuro Architekta Miejskiego
pokoje nr 24 i nr 25
tel. 77 404 93 44, 77 404 93 47
fax 77 461 44 22

Termin załatwienia odpowiedzi:

według Kodeksu postępowania administracyjnego

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

na piśmie: informacja o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją o możliwości realizacji inwestycji

Podstawa prawna:

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

Rejestr zmian strony Opinia urbanistyczna

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 12:54:17
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:31:52
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:31:50
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:31:50
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2943