Opinia do wstępnego podziału nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Opinia do wstępnego podziału nieruchomości

Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek określający:

 • określenie celu podziału, obecnego i przyszłego przeznaczenia działki, budynku,
 • określenie sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Załączniki do wniosku:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z z rejestru gruntów,
 • 4 egzemplarze wstępnego projektu podziału,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli była wydana),
 • rzuty budynków, przez które przechodzi projektowana granica,
 • powiezchnie wydzialanych działek.
  dane osoby składającej wniosek: adres i ew. nr telefonu
Gdzie odebrać formularze:

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Zamkowa nr 2

Termin załatwienia odpowiedzi:

Według Kodeksu postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie za pośrednictwem Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Opolu

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy w formie postanowienia.

Podstawa prawna:

Art. 93 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Redakcja strony - Opinia do wstępnego podziału nieruchomości rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 12:55:25
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:32:15
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:32:13
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:32:13
Liczba odwiedzin: 1736