BIP
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Opinia do wstępnego podziału nieruchomości

Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek określający:

  • określenie celu podziału, obecnego i przyszłego przeznaczenia działki, budynku,
  • określenie sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Załączniki do wniosku:

  • odpis z księgi wieczystej,
  • wypis i wyrys z z rejestru gruntów,
  • 4 egzemplarze wstępnego projektu podziału,
  • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli była wydana),
  • rzuty budynków, przez które przechodzi projektowana granica,
  • powiezchnie wydzialanych działek.
    dane osoby składającej wniosek: adres i ew. nr telefonu
Gdzie odebrać formularze:

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Zamkowa nr 2

Termin załatwienia odpowiedzi:

Według Kodeksu postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie za pośrednictwem Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Opolu

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy w formie postanowienia.

Podstawa prawna:

Art. 93 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Rejestr zmian strony Opinia do wstępnego podziału nieruchomości

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 12:55:25
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:32:15
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:32:13
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:32:13
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2394