Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy - Biuletyn Informacji Publicznej


Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy

Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwa, adres korespondencyjny, numer telefonu
  • wskazanie planowanej lokalizacji reklamy
  • określenie formy, wielkości i kolorystyki reklamy

Załączniki do wniosku:

  • lokalizacja reklamy na mapie (w 2 egz.)
  • projekt reklamy w kolorze - wizualizacja (w 2 egz.)
Gdzie odebrać formularze:

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Biuro Architekta Miejskiego
pokoje nr 24 i nr 25
tel. 77 404 93 44, 77 404 93 47
fax: 77 461 44 22

Termin załatwienia odpowiedzi:

miesiąc

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy: na piśmie

Redakcja strony - Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 12:54:51
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:32:02
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:32:00
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:32:00
Liczba odwiedzin: 1754