Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – droga i infrastruktura – budowa układu komunikacyjnego (etap I)
Opis Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: budowę jezdni drogi wewnętrznej o szerokości 5 m, długości 112 m i powierzchni 580 m2; budowę zjazdu ul. Bocznicowej w planowaną drogę; budowę 39 miejsc postojowych wzdłuż planowanej drogi; budowę chodników z kostki betonowej o łącznej powierzchni 301,5 m2; wykonanie oświetlenia ulicznego oraz budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż planowanej drogi i wokół budynku
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.12.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia
Data ogłoszenia 2019-09-03
Termin składania ofert 2019-09-18 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2019-10-01 13:49
Goczoł Jacek
131.92KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
2019-09-24 14:25
Goczoł Jacek
89.02KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2019-09-18 11:58
Goczoł Jacek
107.23KB
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2019-09-03 13:13
Waloszek Hubert
178.17KB
Ogłoszenie Tablica Ogłoszenie Tablica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2019-09-03 13:14
Waloszek Hubert
143.16KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
2019-09-03 13:15
Waloszek Hubert
0.95MB
Przedmiary robót Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2019-09-03 13:15
Waloszek Hubert
346.73KB
Dokumentacja projektowa (1) Dokumentacja projektowa (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
2019-09-03 13:16
Waloszek Hubert
3.19MB
Dokumentacja projektowa (2) Dokumentacja projektowa (2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
2019-09-03 13:16
Waloszek Hubert
3.19MB
Dokumentacja projektowa (3) Dokumentacja projektowa (3)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
2019-09-03 13:16
Waloszek Hubert
5.9MB
Dokumentacja projektowa (4) Dokumentacja projektowa (4)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
2019-09-03 13:17
Waloszek Hubert
1.97MB
Dokumentacja projektowa (5) Dokumentacja projektowa (5)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2019-09-03 13:17
Waloszek Hubert
2.61MB
Dokumentacja projektowa (6) Dokumentacja projektowa (6)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
2019-09-03 13:18
Waloszek Hubert
1.75MB
Dokumentacja projektowa (7) Dokumentacja projektowa (7)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
2019-09-03 13:18
Waloszek Hubert
1.06MB
Dokumentacja projektowa (8) Dokumentacja projektowa (8)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
2019-09-04 14:38
Waloszek Hubert
1.57MB
Wzory formularzy (pdf) Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2019-09-03 13:19
Waloszek Hubert
303.56KB
Wzory formularzy docx) Wzory formularzy docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
2019-09-03 13:19
Waloszek Hubert
54.1KB
Liczba odwiedzin: 52128