Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiot zamówienia stanowią dwie części: • część pierwsza realizowana na rzecz SOK, polegająca na adaptacji części pomieszczeń budynku przy ul. M. Prawego 21 na potrzeby biblioteki w ramach projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat – połączenie tradycji z nowoczesnością”. • część druga, realizowana na rzecz Gminy Strzelce Opolskie, polegająca na adaptacji części pomieszczeń budynku przy ul. M. Prawego 21 na potrzeby Gminy Strzelce Opolskie
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie; Strzelecki Ośrodek Kultury
Numer postępowania ZP.271.1.15.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-09-26
Termin składania ofert 2019-10-11 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 19 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2019-10-14 13:40
Goczoł Jacek
67.34KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
2019-10-11 13:41
Goczoł Jacek
201.33KB
Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek z 4 i 7-10-2019) Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek z 4 i 7-10-2019)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2019-10-08 16:22
Waloszek Hubert
170.57KB
Wyjaśnienia treści SIWZ (wnioski z dn. 3 i 4-10-2019) Wyjaśnienia treści SIWZ (wnioski z dn. 3 i 4-10-2019)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2019-10-07 13:48
Goczoł Jacek
126.73KB
Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek z dn, 1-10-2019 Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek z dn, 1-10-2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2019-10-02 13:57
Waloszek Hubert
203.11KB
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2019-09-26 13:56
Goczoł Jacek
257.65KB
Ogłoszenie BZP Ogłoszenie BZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2019-09-26 13:56
Goczoł Jacek
400.55KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
2019-09-26 13:56
Goczoł Jacek
1.07MB
Dokumentacja-przedmiary Dokumentacja-przedmiary
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
2019-09-26 13:55
Goczoł Jacek
3.51MB
Dokumentacja-Architektura Konstrukcja Dokumentacja-Architektura Konstrukcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2019-09-26 13:55
Goczoł Jacek
16.36MB
Dokumentacja-Instalacje CO Dokumentacja-Instalacje CO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2019-09-26 13:55
Goczoł Jacek
4.38MB
Dokumentacja-Instalacje Elektryczne, Słaboprądowe Dokumentacja-Instalacje Elektryczne, Słaboprądowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2019-09-26 13:54
Goczoł Jacek
4.91MB
Dokumentacja-Instalacje Wod-Kan Dokumentacja-Instalacje Wod-Kan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2019-09-26 13:54
Goczoł Jacek
1.42MB
Dokumentacja-Wentylacja Klimatyzacja Dokumentacja-Wentylacja Klimatyzacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2019-09-26 13:53
Goczoł Jacek
3.34MB
Dokumentacja-STWiOR Dokumentacja-STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2019-09-26 13:53
Goczoł Jacek
460.14KB
Zdjęcia witraży Zdjęcia witraży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2019-10-07 14:51
Goczoł Jacek
16.04MB
Harmonogram realizacyjny Harmonogram realizacyjny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2019-09-26 15:05
Waloszek Hubert
166.23KB
Formularze (pdf) Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2019-09-26 13:52
Goczoł Jacek
407.62KB
Formularze (docx) Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2019-09-26 13:52
Goczoł Jacek
55.95KB
Liczba odwiedzin: 40843