Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Sprzedaż energii elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom Końcowym VIII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Opis Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2020 roku, Odbiorcom Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 389 Odbiorcom Końcowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5367, natomiast łączne szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 61 GWh
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych VIII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Numer postępowania ZP.271.1.2.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Dostawy
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-05-04
Termin składania ofert 2019-07-09 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-S178-433461 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-S178-433461
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2019-09-17 12:58
Goczoł Jacek
1.65MB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2019-07-30 14:11
Goczoł Jacek
205.82KB
Informacje o złożonych ofertach Informacje o złożonych ofertach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
2019-07-09 13:00
Waloszek Hubert
222.4KB
Wyjaśnienie treści SIWZ (1) Wyjaśnienie treści SIWZ (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2019-06-25 15:34
Waloszek Hubert
410.74KB
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS105-255141-pl.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS105-255141-pl.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
2019-06-03 12:02
Goczoł Jacek
1.66MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
2019-06-03 11:54
Goczoł Jacek
1.3MB
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wykaz Odbiorców Końcowych Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wykaz Odbiorców Końcowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2019-06-03 11:55
Goczoł Jacek
878.57KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie PPE (xlsx) Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie PPE (xlsx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
2019-06-03 11:55
Goczoł Jacek
1.26MB
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
2019-06-03 11:58
Goczoł Jacek
135.91KB
Załącznik nr 4 do SIWZ - identyfikator postępowania Załącznik nr 4 do SIWZ - identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2019-06-03 11:59
Goczoł Jacek
54.4KB
Załącznik nr 5 do SIWZ - klucz publiczny Załącznik nr 5 do SIWZ - klucz publiczny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2019-06-03 12:00
Goczoł Jacek
802Byte
Wzory formularzy  (doc) Wzory formularzy (doc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2019-06-03 12:01
Goczoł Jacek
196.5KB
Wzory formularzy  (docx) Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
2019-06-03 12:01
Goczoł Jacek
56.72KB
Wzory formularzy  (pdf) Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2019-06-03 12:01
Goczoł Jacek
249.74KB
Liczba odwiedzin: 49114