Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich - Farska Kolonia

Data publikacji: 2015-08-24

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2015-08-28
Termin odwołania: 2015-09-14

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 i 443) zawiadamiam, że wszczęto na żądanie Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca 1, występującej przez pełnomocnika: Pana Mirosława Brzezińskiego z biura projektowego I.W.K. PROJ., 45-256 Opole, ul. Bytnara „Rudego” nr 3A/605,

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (na działce ozn. nr ewid. gruntu 853) i budowie sieci wodociągowej,
przewidzianej do realizacji w rejonie ul. Osieckiej (droga powiatowa nr 1804 O, Farska Kolonia) w Strzelcach Opolskich na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 607/9, 853, 884 i 887/1.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 25, zapoznać się z zamierzeniem Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski (informacja pod telefonem nr: 77 4049343, 77 4049347 w godzinach pracy urzędu).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 28 sierpnia 2015 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - Farska kolonia Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - Farska kolonia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
2017-07-18 13:58
Kozołup Marek
49.5KB
Liczba odwiedzin: 57745