Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii oświetlenia ulicznego w Niwkach przy ul. Strzeleckiej

Data publikacji: 2016-09-29

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-10-03
Termin odwołania: 2016-10-18

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.09.2016 r. na żądanie Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, wszczęto

postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • budowie linii oświetlenia ulicznego,
    przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 15/2, 14/4 i 8/4 w Niwkach przy ul. Strzeleckiej.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 24 lub 25 (informacja tel.: 77 4049347, 77 4049344 w godzinach pracy urzędu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 3 października 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
2017-07-18 13:22
Kozołup Marek
146.12KB
Liczba odwiedzin: 56969