Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami oraz studnią pomiarową Rożniątów-Szymiszów - Szymiszów

Data publikacji: 2016-08-01

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-08-05
Termin odwołania: 2016-08-20

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto na żądanie STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie, występującej przez pełnomocnika – Pana Janusza Fengler, reprezentującego firmę PHU ORTUS Janusz Fengler, ul. Leśna 5A, Chojne, 98-200 Sieradz,

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami oraz studnią pomiarową Rożniątów – Szymiszów,
    w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji wodociągowych w Strzelcach Opolskich”,
    przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 919 i 925 położonych w miejscowości Szymiszów.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i uwagi (Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój nr 24 lub 25, tel.: 77 4049347, 77 4049344).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 5 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
2017-07-18 14:11
Kozołup Marek
235.59KB
Liczba odwiedzin: 46693