Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa suszarni osadów ściekowych - Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2016-08-18

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-08-19
Termin odwołania: 2016-09-03

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto na żądanie STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie, występującej przez pełnomocnika – Pana Romana Sobczyk, reprezentującego firmę EKOTOP dr inż. Roman Sobczyk, ul. Wawelska 25/1, 64-920 Piła,

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:

  • budynku słonecznej suszarni osadów,
  • budynku stacji odwadniania osadów,
  • budynku ciepłowni z pompami ciepła oraz stacją dmuchaw,
  • zbiornika buforowego osadu,
  • osadników wtórnych,
  • pompowni sanitarnej i odcieków poprocesowych,
  • komory pomiarowej, 

w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich”,
przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 1028/2 i 1028/3 położonych w miejscowości Strzelce Opolskie.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i uwagi (Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój nr 24 lub 25, tel.: 77 4049347, 77 4049344).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 19 sierpnia 2016 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
2017-07-18 14:03
Kozołup Marek
258.72KB
Liczba odwiedzin: 57740