Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administrzacyjnego - budowa przyłącza elektroenergetycznego i słupowej stacji transformatorowej do obiektów tartaku - Grodzisko, ul. Główna 80

Data publikacji: 2015-09-15

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2015-09-18
Termin odwołania: 2015-10-05

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. ) zawiadamiam, że wszczęto na żądanie TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego nr 1, występującej przez pełnomocnika: Pana Piotra Wysockiego z Zakładu Usługowo-Handlowego „ELPOLBUD”, 46-380 Dobrodzień, ul. Rzędowicka nr 13,

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

  • kablowego przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia od stanowiska słupowego nr 7 (typ P-12BSW) do nowoprojektowanej słupowej stacji transformatorowej,
  • słupowej stacji transformatorowej SN/nN (na działce ozn. nr ewid. gruntu 13),
    kablowej sieci 0,4 kV biegnącej od nowoprojektowanej stacji transformatorowej do budynków użytkowych,
  • wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej o napięciu 0,4 kV od słupa b/n (typ ON-10,5/12E) do słupa b/n (typu Po-10dr),
  • przewidzianej do realizacji w rejonie ul. Głównej nr 80 w Grodzisku, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 16, 15, 23, 13, 12 i 18.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 25, zapoznać się z zamierzeniem Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski (informacja pod telefonem nr: 77 4049343, 77 4049347 w godzinach pracy urzędu).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 września 2015 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
2017-07-18 13:53
Kozołup Marek
274.54KB
Liczba odwiedzin: 57732