Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego - budowa sieci gazowej śr/c DN 315 PE od m. Strzelce Opolskie do SAG w m. Olszowa ul. Europejska, gm. Ujazd - Strzelce Opolskie, droga wojewódzka DW 426

Data publikacji: 2016-02-17

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-02-19
Termin odwołania: 2016-03-04

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Szczęść Boże 11, występującej przez pełnomocnika: Pana Andrzeja Stańkowskiego, pracownika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „STAN” Andrzej Stańkowski, 46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18,

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie sieci gazowej śr/c DN 315 PE od m. Strzelce Opolskie do SAG w m. Olszowa ul. Europejska, gm. Ujazd”,
    przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 1999/1 położonej w miejscowości Strzelce Opolskie, w drodze wojewódzkiej DW 426 (Strzelce Opolskie – Olszowa).

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski (informacja pod nr telefonu: 77 4049347 w godzinach pracy urzędu).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 19 lutego 2016 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2017-07-18 14:51
Kozołup Marek
416.14KB
Liczba odwiedzin: 50408