Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2016-09-13

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-09-16
Termin odwołania: 2016-10-01

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 7.09.2016 r. na żądanie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Zamkowa 2 wszczęto

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 24, przewidzianej do realizacji na działce ozn. nr ewid. gruntu 3569/3.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 24 lub 25 (informacja tel.: 77 4049347, 77 4049344 w godzinach pracy urzędu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 16 września 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
2017-07-18 13:47
Kozołup Marek
254.61KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
2017-07-18 13:47
Kozołup Marek
146.43KB
Liczba odwiedzin: 57738