Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa linii kablowej 15 kV ul. M.Prawego w Strzelcach Opolskich, ul. Strzelecka w Szczepanku

Data publikacji: 2016-11-22

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-11-25
Termin odwołania: 2016-12-12

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.11.2016 r. na żądanie Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, występującej przez pełnomocnika – Pana Łukasza Wichlińskiego, reprezentującego AKL ELEKTRO Sp. z o.o., 45-129 Opole, ul. Kępska 2/209, wszczęto

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:

  • elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV,
    przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 426 (Zawadzkie - Strzelce Opolskie - Olszowa - Kędzierzyn - Koźle) na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 1131/2 położonej w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego i 75 położonej w Szczepanku, ul. Strzelecka.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i uwagi w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 24 lub 25 (informacja tel.: 77 4049347, 77 4049344 w godzinach pracy urzędu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 25 listopada 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKiCH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2017-07-18 11:46
Kozołup Marek
253.65KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2017-07-18 11:46
Kozołup Marek
240.1KB
Liczba odwiedzin: 57730