Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Jędryniach

Data publikacji: 2016-12-05

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-12-09
Termin odwołania: 2016-12-24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.11.2016 r. na żądanie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10, występującej przez pełnomocnika – Panią mgr inż. Teresę Szendoł, reprezentującą firmę Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sportowców 11, wszczęto

postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowościach:

  • Jędrynie, w pasie drogowym i w rejonie ul. Dębowej, ul. Zielonej, ul. Krótkiej i ul. Polnej, przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 69, 68, 66, 150, 59, 58, 149, 129, 39, 128 i 94,
  • Rozmierka, w pasie drogowym ul. Strzeleckiej, przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 937, 945 i 188.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i uwagi w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 24 lub 25 (informacja tel.: 77 4049347, 77 4049344 w godzinach pracy urzędu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 9 grudnia 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
2017-07-18 11:37
Kozołup Marek
284.25KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2017-07-18 11:36
Kozołup Marek
161.18KB
Liczba odwiedzin: 56966