Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Ligocie Dolnej

Data publikacji: 2016-10-26

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-10-28
Termin odwołania: 2016-11-14

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.10.2016 r. na żądanie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10, występującej przez pełnomocnika – Panią mgr inż. Teresę Szendoł, reprezentującą firmę Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sportowców 11, wszczęto

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Ligota Dolna, w ramach zadania „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Ligota Dolna”, przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid.: 70, 145, 74/2, 139, 129, 126/2, 25, 27, 69, 55/48, 55/26, 55/33, 125, 56/1, 55/43, 55/44, 55/46, 55/47, 57/2, 124/2, 55/7 i 134, położonych w Ligocie Dolnej.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i uwagi w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 24 lub 25 (informacja tel.: 77 4049347, 77 4049344 w godzinach pracy urzędu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 28 października 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
2017-07-18 12:14
Kozołup Marek
226.44KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
2017-07-18 12:14
Kozołup Marek
282.14KB
Liczba odwiedzin: 57737