Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Strzelcach Opolskich (rejon ul. Toszeckiej)

Data publikacji: 2017-02-28

Ważne do:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 2.02.2017 r. na żądanie P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, występującej przez pełnomocnika Pana Daniela Łysko, 41-800 Zabrze, ul. Kowalska 16/43, wszczęto

postępowanie adminnistracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze STR2502_C polegającej na:

 1. budowie telekomunikacyjnej wieży kratowej o wysokości całkowitej 49,5 m (wraz z sztycą odgromową);
 2. montażu 12 anten sektorowych Huawei na wysokości 47,1 m nad poziomem terenu:
  • A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 20º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 20º,
  • A26451900 działającej na częstotliwości 1800 MHz, skierowanej na azymut 20º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 20º,
  • A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 130º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 130º,
  • A26451900 działającej na częstotliwości 1800 MHz, skierowanej na azymut 130º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 130º,
  • A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 290º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 290º,
  • A26451900 działającej na częstotliwości 1800 MHz, skierowanej na azymut 290º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 290º;
 3. montażu 3 anten radioliniowych na wysokości 43,5 m nad poziomem terenu, działających w paśmie: 80000 MHz, 23000 MHz i 32000 MHz, skierowanych na azymuty: 279º, 224º i 36º;
 4. montażu 15 urządzeń RRU;
 5. montażu urządzeń sterujących;
  przewidzianej do realizacji w Strzelcach Opolskich, na działce ozn. nr ewid. gruntu 2184 (w rejonie ul. Toszeckiej).

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i uwagi w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 24 lub 25 (informacja tel.: 77 4049347, 77 4049344 w godzinach pracy urzędu).

Zgodnie z art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 28 lutego 2017 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
2017-07-18 10:38
Kozołup Marek
165.07KB
Liczba odwiedzin: 57742