Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa wiaty na terenie boiska sportowego w Błotnicy Strzeleckiej

Data publikacji: 2014-02-17

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2014-02-21
Termin odwołania: 2014-03-03

Strzelce Opolskie, 2014.02.14

Nr A.6733.2.2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto na żądanie Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca nr 1,

postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu terenu, ustawieniu dwóch wiat systemowych i piłko-chwytów na terenie boiska sportowego, na działce ozn. nr ewid. gruntu 448 w Błotnicy Strzeleckiej.
W terminie 7 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 25, zapoznać się z zamierzeniem Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski (informacja pod telefonem nr: 77 4049343, 77 4049347 w godzinach pracy urzędu).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21 lutego 2014r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Liczba odwiedzin: 54651