Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągi drogi powiatowej w Grodzisku

Data publikacji: 2016-09-01

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-09-05
Termin odwołania: 2016-09-20

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.08.2016 r. na żądanie Powiatu Strzeleckiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, występującego przez pełnomocnika – Pana Macieja Boberskiego, z firmy Biuro Usług Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski, 49-306 Brzeg, ul. Rynek 10/6, wszczęto

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w miejscowości Grodzisko, ul. Główna, przewidzianej do realizacji na części działek ozn. nr ewid. gruntu 1093 i 963/1 położonych w Grodzisku.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i uwagi w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 24 lub 25 (informacja tel.: 77 4049347, 77 4049344 w godzinach pracy urzędu).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 5 września 2016r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
2017-07-18 13:51
Kozołup Marek
147.29KB
Liczba odwiedzin: 56885