Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa odcinka drogi krajowej nr 94 i zjazdu na drogę transportu rolnego w Szymiszowie

Data publikacji: 2014-02-12

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2014-02-14
Termin odwołania: 2014-03-03

Nr A.6733.1.2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto na żądanie Pana Roberta Białdygi, prowadzącego działalność pn. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Transkom”, 47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa nr 1,

postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przebudowie odcinka drogi krajowej nr 94 Opole – Strzelce Opolskie w km 211 + 675 do km 212 + 019 w zakresie poszerzenia jezdni (budowy pasu lewoskrętu) oraz przebudowie zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny na drogę transportu rolnego w Szymiszowie (dojazd do działalności wydobywczej na złożu wapieni triasowych „Szymiszów”) przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 492/1, 952/1, 953/1, 942/1, 493/1, 493/2, 483/6, 483/7, 491/1, 491/2 – obręb Szymiszów.
W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 25, zapoznać się z zamierzeniem Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski (informacja pod telefonem nr: 77 4049343, 77 4049347 w godzinach pracy urzędu).


Obwieszczenie wywiesza się w dniu 14 lutego 2014r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Liczba odwiedzin: 54804