Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa odcinka kolektora ścieków sanitarnych DN 800 mm w rejonie skrzyżowania ul. Osieckiej i ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2012-12-20

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2012-12-21
Termin odwołania: 2013-01-07

Strzelce Opolskie 2012.12.19

Nr A.6733.4.2012

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647) zawiadamiam, że wszczęto na żądanie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza nr 10, występujących przez pełnomocnika: Panią Barbarę Skowrońską – Petek, Usługi Projektowe „Inżynieria Sanitarna”, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Partyzantów nr 14A/1,

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przebudowie odcinka kolektora ścieków sanitarnych DN 800 mm w rejonie skrzyżowania ul. Osieckiej i ul. Zakładowej na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 466/2, 466/1, 467, 468, 469 i 470 w Strzelcach Opolskich,
w ramach zadania inwestycyjnego „przebudowa kolektora ściekowego DN 800/600 mm od skrzyżowania ulic Osiecka i Leśna do miejskiej oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 25, zapoznać się z zamierzeniem Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski (informacja pod telefonem nr: 77 4049343, 77 4049347 w godzinach pracy urzędu).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21 grudnia 2012r.

Liczba odwiedzin: 54585