Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Warmątowice - Błotnica Strzelecka

Data publikacji: 2009-11-10

Ważne do:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że wszczęto na żądanie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Op., ul. Mickiewicza nr 10, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

  • wodociągu tranzytowego z Warmątowic do Błotnicy Strzeleckiej,
    przewidzianej do realizacji:

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 25, zapoznać się z zamierzeniem Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski (bliższe inf. można uzyskać telef. pod nr 0 77 4049343, 0 77 4049347 w godzinach pracy urzędu).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 12 listopada 2009r.

  • w obrębie Warmątowice, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 165, 333, 355 z k.m. 2,
  • w obrębie Błotnica Strzelecka, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 146/2, 245, 243/1, 244, 242, 252/21 i 251 z k.m. 2.
Liczba odwiedzin: 56887