Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa budynku domu przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2020-01-13

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu:

  • na rzecz Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1,

decyzji Nr 1.2020, znak sprawy A.6733.2.2019 z dnia 9 stycznia 2020 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku domu przedpogrzebowego przewidzianej do realizacji w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej, na działce ozn. nr ewid. gruntu 3569/8.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie w godzinach pracy urzędu, tj. 730÷1700 w poniedziałek, 730÷1530 od wtorku do piątku (II piętro, pokój nr 24 i 25; informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344).

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 17 stycznia 2020 r.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2020-01-15 11:34
Wolańska Magdalena
218.22KB
Liczba odwiedzin: 73135