Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa kanalizacji w Rożniątowie

Data publikacji: 2010-01-15

Ważne do:

Zawiadomienie 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 j.t. ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ścieków komunalnych w Rożniątowie oraz budowie rurociągu tłocznego kanalizacji ścieków komunalnych między Rożniątowem a Szymiszowem, w tym budowie dwóch przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Szymiszowie i Rożniątowie:

  • w obrębie Szymiszów, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 919, 925 z k.m. 7 (lokalizacja przepompowni),
  • w obrębie Rożniątów, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 1165, 1164, 96, 98/2, 11, 89, 88, 78, 83, 82, 54/3, 164/1, 167/1, 167/2, 169, 170, 171, 231, 232, 233/2, 236/3, 236/2, 236/1, 237/1, 238/1, 238/2, 239, 240/4, 240/3, 249, 248, 247, 243, 244, 295/2, 296, 297, 300 z k.m. 1, 995/1, 562/2, 565, 566, 567, 568, 569, 585, 570, 573, 574, 577, 578, 581, 582 (lokalizacja przepompowni), 586, 561 z k.m. 2, 112, 108, 109, 110, 111, 101, 100, 99/2, 306, 325, 279, 330/2, 330/5, 409/12, 331, 343, 369, 198, 204, 175/2, 1151/1, 1151/2, 220 z k.m. 1.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Op., ul. Plac Myśliwca nr 1 (II piętro, pokój nr 25) w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie wywiesza się w dniu 18 stycznia 2010r.

Liczba odwiedzin: 63196