Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa linii kablowej 15 kV Strzelce Opolskie - Tarnów od projektowanego słupa nr 6 do projektowanego słupa nr 7 - Szymiszów

Data publikacji: 2016-05-20

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-05-27
Termin odwołania: 2016-06-04

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • budowie linii kablowej 15 kV Strzelce - Tarnów od projektowanego słupa nr 6 do projektowanego słupa nr 7 w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej modernizacji linii napowietrznej 15 kV Strzelce – Tarnów odcinek: słup nr 1 – Szymiszów Wapienniki (Gmina Strzelce Opolskie)”,
    przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 408/1, 418, 473, 476 i 516 położonych w miejscowości Szymiszów.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca nr 1 (II piętro, pokój nr 25) w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 maja 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
2017-07-18 14:31
Kozołup Marek
235.3KB
Liczba odwiedzin: 54769