Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa linii kablowej 15 kV ul. M.Prawego w Strzelcach Opolskich, ul. Strzelecka w Szczepanku

Data publikacji: 2016-12-16

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-12-21
Termin odwołania: 2017-01-05

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:

  • elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV,
    przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 426 (Zawadzkie - Strzelce Opolskie - Olszowa - Kędzierzyn - Koźle) na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 1131/2 położonej w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego i 75 położonej w Szczepanku, ul. Strzelecka.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (II piętro, pokój nr 25, w godzinach pracy urzędu) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21 grudnia 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
2017-07-18 11:30
Kozołup Marek
244.66KB
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
2017-07-18 11:30
Kozołup Marek
158.73KB
Liczba odwiedzin: 56974