Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 315 PE od miejscowości Strzelce Opolskie do SAG przy ul. Europejskiej w miejscowości Olszowa, gmina Ujazd - Strzelce Opolskie, droga wojewódzka DW 42

Data publikacji: 2016-03-17

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-03-18
Termin odwołania: 2016-03-26

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 315 PE w ramach zadania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 315 PE od miejscowości Strzelce Opolskie do Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Europejskiej w miejscowości Olszowa, gmina Ujazd”,
    przewidzianej do realizacji na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 1999/1 położonej w miejscowości Strzelce Opolskie, w drodze wojewódzkiej DW 426 (Strzelce Opolskie – Olszowa).

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (II piętro, pokój nr 25) w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 marca 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
2017-07-18 14:41
Kozołup Marek
234.9KB
Liczba odwiedzin: 56794